10 Mayıs 2010 Pazartesi

Kafkas Ana Arı

Değerli Arıcılarımız..
İşletmemizde sadece Kafkas ana arısı üretilmektedir.Sertifikalı üretim yapmaktayız..
...
Bazı arıcılarımız işletmelerinde farklı cinste ana arı üretmekteler..Zaman içerisinde kontrolsüz melezleşme sonucunda da verimsizlik ve dejenerasyon görülmüştür.
....
Sonuç olarak arıcılarımızın yaygın şikayetleri Orta ve Doğu Anadolu’da yazın nektar akımı döneminde çok hızlı yavru yapan ama bal stokla mayan, sonbahara çok yavrulu bol stoksuz giren, kış şartlarına dayanıksız ve ölen arı mevcudu oluşmuştur.
....

Ülkemizde arıcılığın kurtuluşu sertifikalı ana arı kullanımı ile mümkün olacaktır..